چرا نمی‌توان در فضا گریه کرد؟

در شرایط بی‌وزنی در فضا اشک مانند یک توپ بزرگ در اطراف کره چشم حلقه زده و به پایین سرازیر نمی شود.

ایسنا : «کریس هدفیلد» فرمانده فعلی ایستگاه فضایی بین المللی (ISS)‌ دست به اقدامات مختلفی از جمله آشپزی، شستن دست، گرفتن ناخن و مسواک زدن در شرایط بی وزنی در فضا کرده است، اما «گریه کردن» در گرانش صفر تنها کاری است که این فضانورد کانادایی قادر به انجام آن نیست.

در جدیدترین فیلم ویدئویی ارسالی از ایستگاه فضایی، «هدفیلد» با ریختن آب بداخل چشم خود نشان داد که مایع بصورت یک ستون روی صورت باقی مانده و قطرات اشک در فضا هیچگاه سرازیر نمی شوند.


«هدفیلد» تأکید می‌کند: اگر به گریه کردن ادامه بدهید، این ستون مایع بزرگ و بزرگ تر شده و به یک توپ آبی تبدیل خواهد شد که بینی و در نهایت تمام صورت شما را در بر می‌گیرد و باید از یک حوله برای خشک کردن اشک چشم از روی صورت و گردن استفاده کنید!


فضانورد کانادایی در مجموعه فیلم های ویدئویی ارسالی از فضا نشان می دهد، ساده‌ترین کارهایی که انسان در زمین انجام می‌دهد، در شرایط بی‌وزنی فضا بسیار سخت‌ و در برخی موارد غیر قابل انجام است.

+ نوشته شده در یکشنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۲ساعت 23:21 توسط اسلامی |

A fuzzy multicriteria

decision-making methodology

for selection of human resources

in a Greek private bank


Panagiotis V. Polychroniou and Ioannis Giannikos

Department of Business Administration, University of Patras, Patras, Greece

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to present a fuzzy multicriteria decision-making (MCDM)

methodology for selecting employees.

Design/methodology/approach – The methodology is based on the technique for order preference

by similarity to ideal solution (TOPSIS) multicriteria decision tool and the algorithm presented by

Karsak. Assuming that n are candidates each of whom is evaluated in j criteria, the methodology starts

by defining the ideal and the anti-ideal candidate.

Findings – The applicability of the methodology is discussed using real data from a major Greek

bank. As a result, it is necessary to consider criteria, criteria weights, and the distances from both the

ideal and the anti-ideal solution in order to select the more appropriate candidate.

Research limitations/implications – Modern approaches recognize that selection of human

resources is a complex process that involves a significant amount of vagueness and subjectivity, and

serious consideration for candidate’s uncertainties of career life.

Practical implications – The method can help human resources managers reach better decisions

by selecting employees through a process that takes into account organizational objectives as well as

employees’ qualities. Moreover, selection of human resources can be seen as part of an integrated

career management system in the organization.

Originality/value – The MCDM methodology can adequately represent the imprecision and

uncertainty that are inherent in any modern organization. The method is quite flexible since criteria

weights and distances from ideal and anti-ideal candidates can be replaced by any method for ranking

fuzzy numbers.

Keywords Human resource management, Decision making, Greece, Career

development,Recruitment,


اگر این مقاله برایتان مفید است من فایلش را می توانم ایمیل کنم.

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر۱۳۹۱ساعت 17:33 توسط اسلامی |

مطالب قدیمی‌تر